KORZYŚCI

Dodatkowa ochrona integralności układu nerwowego pacjenta w czasie leczenia chirurgicznego

Dodatkowe źródło informacji dla chirurga w czasie resekcji

Wiarygodna, powtarzalna, obiektywna metoda pomiarowa

Dokumentacja neurofizjologiczna dołączana do historii choroby pacjenta

Niższe ryzyko wystąpienia wznowy (odrośnięcie guza) a przez to brak konieczności reoperacji

Szybszy powrót do zdrowia (minimalizacja lub wykluczenie konieczności rehabilitacji neurologicznej)

Niższe koszty powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej

Usunięcie zmiany chorobowej może być bardziej skuteczne (doszczętne) bez narażenia tkanki zdrowej na uszkodzenie

Mniejsza ekspozycja na promienie rentgenowskie pacjenta i personelu sali operacyjnej przy procedurach kręgosłupowych
z wykorzystaniem implantów śrub transpedikularnych

Jestem Pacjentem