ANESTEZJOLOGIA

Bardzo ważnym czynnikiem determinującym prawidłowy przebieg śródoperacyjnego badania neurofizjologicznego jest właściwe farmakologiczne prowadzenie pacjenta przez lekarza Anestezjologa. Potencjały rejestrowanych biosygnałów odpowiedzi spontaniczych i wymuszonych są bardzo niskie, dodatkowo zakłócane przez pole elektromagentyczne wielu urządzeń sali operacyjnej. Historia neuromonitoringu sięga dziesięcioleci, stąd powstały dokładne i powtarzalne metody bezpiecznego prowadzenia pacjenta w sposób zapewniający prawidłowy, niezakłócony odczyt odpowiedzi IONM.

Jestem Lekarzem

Dodatkowe informacje