NEUROMONITORING

IntraOperative Neurophysiological Monitoring

Śródoperacyjny neurofizjologiczny monitoring polega na „obserwacji” wywołanej i spontanicznej aktywności układu nerwowego leczonego chirurgicznie pacjenta. Ponieważ łatwiejsza i skuteczniejsza  jest obserwacja  odpowiedzi powtarzających się to znacznie częściej stosuje się monitoring wywołanych odpowiedzi, np. EMG, MEP, SEP, AEP. Pacjent podlega powtarzającej się z pewną częstotliwością stymulacji stałoprądowej (stymuluje się struktury nerwowe człowieka: nerwy obwodowe, nerwy czaszkowe, korę mózgową), której efektem są odpowiedzi efektorów – najczęściej mięśni kończyn dolnych i górnych, mięśni twarzy – w zależności od specjalności i procedury chirurgicznej zabiegu. Bardzo ważnym elementem jest odniesienie (linia bazowa – ang. baseline) do neurofizjologii pacjenta przed interwencją chirurgiczną. Zaburzenia, zmiany wyglądu, parametrów, charakterystycznych załamków krzywych odpowiedzi wskazują na wpływ działania chirurgicznego na stan neurofizjologiczny pacjenta. Zmiany mogą wynikać również z powodu podawanych w trakcie zabiegu leków przez Anestezjologów, stąd skomplikowanie i wymóg interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia IONM w praktyce.

IONM wykonuje się aby zmniejszyć ryzyko i zapobiegać pojawieniu się deficytu neurologicznego objawiającego się porażeniem przemijającym lub trwałym.

Jestem Lekarzem

Dodatkowe informacje