USŁUGI IONM

Śródoperacyjny neurofizjologiczny monitoring (skrót IONM – ang. Intraoperative Neurophysiological Monitoringneuromonitoring) oznacza objęcie operowanego pacjenta dodatkową ochroną, która może zmniejszyć ryzyko powstania deficytów neurologicznych w wyniku resekcji chirurgicznej.

Deficyty neurologiczne czyli niedowłady, brak czucia, paraliż, utrata mowy, pamięci, słuchu mogą mieć charakter przemijający lub trwały. Ich powstanie to  “uboczny skutek” interwencji chirurgicznej, związanej z ogromnym ryzykiem dla zdrowia i życia pacjenta.  O tym ryzyku pacjenci są zawsze informowani przez personel medyczny.

IONM pomaga chirurgom w pracy, przyczynia się do zmniejszania ryzyka powstania powikłań. Nie zawsze jednak da się to ryzyko wyeliminować – zależy to od stanu zdrowia pacjenta, zaawansowania choroby, miejsca operacji.

Dla pacjenta to dodatkowe zabezpieczenie wpływa korzystnie psychologicznie – zastosowanie najlepszych środków techniki medycznej sprzyja pozytywnym rezultatom leczenia. Pacjent ma pewność, że otoczony jest właściwą, najlepszą opieką medyczną.

IONM podnosi jakość zabiegów chirurgicznych, od 2008r. jest stosowany coraz częściej w Polsce a w Europie i na Świecie jest rutynową częścią zabiegów, które tego wymagają.

Chirurg, lekarz prowadzący podejmuje decyzję, czy neuromonitoring jest niezbędny – metoda neuromonitoringu nie wiąże się ze skutkami ubocznymi dla pacjenta.

Usługa IONM to użycie neuromonitoringu do zabiegu chirurgicznego co może korzystnie wpłynąć na zmniejszenie wystąpienia ryzyka powikłania neurologicznego (np. niedowład mięśni, brak czucia, utrata mowy). Istnieje wiele typów zabiegów chirurgicznych, do których rutynowo stosuje się neuromonitoring. Korzyść z użycia IONM czerpie pacjent oraz chirurg. W Polsce jest już wiele szpitali wykorzystujących IONM do operacji. W ośrodkach, gdzie neuromonitoring nie jest standardowym wyposażeniem, Szpital lub pacjent może skorzystać z usługi IONM, polegającej na wsparciu zespołu chirurgicznego urządzeniem IONM oraz jednorazowymi sterylnymi akcesoriami dla danego pacjenta. Przeszkolona osoba obsługuje urządzenie IONM pod nadzorem lekarza neurologa z uprawnieniami EMG, EEG, PW. Zespół chirurgiczny jest na bieżąco informowany o wynikach ciągłego badania neurofizjologicznego. W istotnych momentach operacji (np. zakładanie implantu, preparowanie nerwów, resekcja zmiany chorobowej) wprowadza się dodatkowe badania. W wypadku zmiany w neurofizjologii pacjenta zespół chirurgiczny wie o tym i może adekwatnie zmienić swoją strategię operacyjną. W ten sposób deficyt neurologiczny nie pogłębia się, zostaje zatrzymany lub zostaje wycofany. Pacjent z dużym prawdopodobieństwem nie dozna uszczerbku układu nerwowego, będzie mógł po standardowej rekonwalescencji wrócić do zdrowia i aktywności zawodowej.

Usługę IONM może umówić Szpital, lekarz prowadzący, pacjent. Zawsze należy zapytać czy do operacji jest wskazanie na użycie neuromonitoringu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem bliższych szczegółów prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

 

Jestem Lekarzem

Dodatkowe informacje