GŁOWA

Operacje mózgu należą do najtrudniejszych zabiegów chirurgicznych

Operacje mózgu dotyczą delikatnej materii, tkanki mózgowej skupiającej wszystkie funkcje zarządcze ludzkiego organizmu. Właściwy efekt leczenia chirurgicznego to usunięcie zmiany – tkanki chorej bez naruszenia tkanki zdrowej, bo to może prowadzić do różnego rodzaju deficytów: utrata pamięci, mowy, paraliż. Stąd słuszność o wprowadzeniu neuromonitoringu jako standardu do zabiegów neurochirurgicznych, jako jedynej skutecznej metody określenia stanu neurofizjologii pacjenta w trakcie zabiegu, dającego rzetelne sygnały o powstaniu ryzyka. Dzięki temu chirurg może precyzyjniej operować, usuwając zmianę chorobową nie naruszając tkanki zdrowej.

WYKAZ KLINIK OFERUJĄCYCH IONM

Proszę wybrać województwo: