SŁOWNICZEK

AEPPotencjały Wywołane Akustyczne (ang. Auditory Evoked Potentials)
BISIndeks bispektralny (ang. Bispectral Index)
CMAPZłożona Odpowiedź Ruchowa (ang. Compound Muscle Action Potentials)
DCS MEP Bezpośrednia Stymulacja Korowa dla Potencjałów Wywołanych Motorycznych (ang. Direct Cortical Stimulation Motor Evoked Potentials)
DNSBezpośrednia Stymulacja Nerwu (ang. Direct Nerve Stimulation)
EEGElektroencefalografia (ang. Electroencephalography)
EMG Elektromiografia (ang. Electromyography)
EPPotencjały Wywołane (ang. Evoked Potentials)
IOMMonitoring śródoperacyjny (ang. Intraoperative Monitoring)
IONMŚródoperacyjny Neurofizjologiczny Monitoring (ang. Intraoperative Neurophysiological Monitoring)
LAFSSkala LAFS (ang. Los Angeles Anesthesia Friendliness Scale)
MEP Potencjały Wywołane Motoryczne (ang. Motor Evoked Potentials)
MER DBS Mikrorekording, Głęboka Stymulacja Mózgu (ang. Micro Electrode Recording, Deep Brain Stimulation)
NAPPotencjały Czynnościowe Nerwu (ang. Nerve Action Potentials)
pIOMNeuromonitoring miednicy mniejszej (ang. Pelvic Intraoperative Monitoring)
PRSEPZmiana (przesunięcie) Fazy Wywołanych Potencjałów Czuciowych do lokalizacji bruzdy środkowej (ang. Phase Reversion Somatosensory Evoked Potentials)
SEPWywołane Potencjały Czuciowe (ang. Somatosensory Evoked Potentials)
TCSPrzezczaszkowa Stymulacja (ang. Transcranial Stimulation)
TIVA Znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (ang. Total Intravenous Anesthesia)
TNSPrzezskórna Stymulacja Nerwu (ang. Transcutaneous Nerve Stimulation)
TES MEPPrzezczaszkowa Stymulacja dla Potencjałów Wywołanych Motorycznych (ang. Transcranial Electrical Motor Evoked Potentials)
VEPPotencjały Wywołane Wizualne (ang. Visual Evoked Potentials)

Jestem Lekarzem

Dodatkowe informacje