PELVIC IONM

Neuromonitoring w chirurgii miednicy mniejszej

pIOM – „pelvic IOM” to najnowsze osiągnięcie technologii medycznej w chirurgii, dedykowany obecnie dla chirurgii jelita grubego. pIOM oznacza możliwość uchwycenia odpowiedzi z autonomicznego układu nerwowego człowieka – do tej pory nie było takiej skutecznej, powtarzalnej metody pomiarowej. Stosuje się tutaj określenie „modulacji” w miejsce „stymulacji”, jak to jest powszechnie znane z techniki EMG, potencjałów wywołanych czuciowych i ruchowych. Technologia wymyślona i stosowana powszechnie w Niemczech ma na celu wsparcia zespołu chirurgicznego w poszukiwaniu oraz precyzyjnego określeniu położenia splotów nerwowych układu autonomicznego w chirurgii odbytnicy, aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko porażenia struktur nerwowych odpowiadających za funkcje wydalnicze i seksualne. Neuromonitoirng TME (ang. Total Mesorectal Excision – całkowite wycięcie mezorektum) to obecne zastosowanie technologii pIOM, jednak w przyszłości będą z niej mogły skorzystać inne specjalności chirurgiczne operujące w miednicy mniejszej – ginekologia, urologia, traumatologia.

Jestem Lekarzem

Dodatkowe informacje