JELITO

Prewencja deficytów pooperacyjnych dzięki technologii pIOM

Technika całkowitego wycięcia mezorektum (TME – ang. total mesorectal excision) to obowiązujący obecnie standard. Stosowana z najlepszym rezultatem u chorych z umiejscowieniem nowotworu w dolnym i środkowym odcinku odbytnicy. Technika TME umożliwia niską resekcję przednią z zachowaniem zwieraczy odbytu u co najmniej 70% chorych na raka odbytnicy. Aby funkcja zwieraczy była po operacji prawidłowa niezbędna jest m.in. oszczędność struktur nerwowych w trakcie zabiegu chirurgicznego. W operacjach w obszarze miednicy mniejszej zalecany jest monitoring neurofizjologiczny autonomicznego układu nerwowego (pIOM). Użycie neuromonitoringu daje chirurgowi narzędzie badające gdzie znajdują się sploty nerwowe układu autonomicznego. Chirurg specjalnym próbnikiem podającym prąd testuje obecność splotów w polu operacyjnym. Gdy próbnik jest blisko struktur autonomicznych to dochodzi do ich pobudzenia i zarejestrowania odpowiedzi z odpowiednich struktur mięśniowych. Dodatkowy odbiór z pęcherza moczowego zabezpiecza funkcję układu moczowego, odpowiedzi po resekcji z układu autonomicznego rokują prawidłowe funkcjonowanie wydalnicze i seksualne po zabiegu.

WYKAZ KLINIK OFERUJĄCYCH IONM

Proszę wybrać województwo: